Hvað er COPD? Er til meðferð við langvinna lungnateppu? Langvinn lungnateppumeðferð í Tyrklandi

Hvað er COPD? Er til meðferð við langvinna lungnateppu? Langvinn lungnateppumeðferð í Tyrklandi

COPD stendur fyrir langvinnan lungnateppu. Það er ástandið þar sem loftið sem tekið er inn í lungun með öndun er ekki auðveldlega rekið út. Það eru tvö ferli sem valda þessu ástandi. Önnur þeirra er langvinn berkjubólga og hin er lungnaþemba.

Samhliða öndun eru blöðrur sem kallast lungnablöðrur í öndunarfærum, þar sem súrefnið í öndunarloftinu berst út í blóðið og koltvísýringur í blóðinu er rekinn út. langvinn berkjubólga Það er ástand bólgu og þrengingar í öndunarvegi sem kallast berkjur, sem fara í lungnablöðrurnar og kallast berkjur.

Lungnaþemba á hinn bóginn þýðir það niðurbrot og stækkun öndunarvega og blaðra. Þegar innöndunarloftið getur ekki borist til lungnablöðranna verður það takmarkað í lungum. Þetta ástand er kallað langvinna lungnateppu.

Hverjar eru orsakir langvinna lungnateppu?

kóa Mikilvægasta orsök sjúkdómsins er sýnd sem reykingar. Langvinn lungnateppu er meðal algengustu sjúkdóma um allan heim. Framgangur langvinnrar lungnateppu fer eftir fjölda sígarettu sem reykt er á dag.

Þó að langvinna lungnateppu hafi verið algengari hjá körlum í fortíðinni, hefur það orðið einn af algengustu sjúkdómunum með auknum reykingum kvenna í dag. Orsakir langvinna lungnateppu á milli;

·         Loftmengun

·         Aldur og kynjastaða

·         Aflögunarvandamál í starfi

·         Inniheldur erfðasjúkdóma.

Hver eru einkenni langvinna lungnateppu?

Langvinn lungnateppu veldur ekki einkennum fyrr en varanlegt lungnaskemmdir eiga sér stað. Hins vegar, ef ekki er eytt þeim þáttum sem valda sjúkdómnum, eins og reykingar, eftir að einkennin koma fram, verður stöðug versnun með tímanum.

COPD einkenni það er sem hér segir;

·         Bólga í ökklum, fótum og fótum

·         Mæði við líkamsrækt

·         Óæskilegt þyngdartap á langt stigum

·         Nöldur

·         þunglyndi

·         Mæðivandamál

·         veikleiki

·         þyngsli fyrir brjósti

·         þreyta

·         Grænn, hvítur eða grænn litaður hráki

·         Tíðar öndunarfærasýkingar

·         blágrýti

Það er afar mikilvægt mál að fylgjast nákvæmlega með og meta einkenni langvinna lungnateppu. Það fer eftir sjúkdómnum, lungnageta er mjög skert. Þar að auki, vegna ófullnægjandi súrefnisflutnings í vefjum, koma fram hósta- og hrákaeinkenni, sérstaklega mæði.

·         Mæðivandamál, sem koma fram vegna athafna eins og hratt gangandi, klifra stiga eða hlaupa á upphafsstigi, verða vandamál sem getur komið fram jafnvel í svefni á síðari stigum sjúkdómsins.

·         Jafnvel þó að hósti og hrákavandamál séu einkenni sem koma aðeins fram að morgni á fyrstu stigum, kemur fram alvarlegur hósti og mikil hrákavandamál með framgangi sjúkdómsins.

Hverjar eru greiningaraðferðir við langvinna lungnateppu?

COPD greining Það er sett eftir athugunarferli fólksins og að teknu tilliti til kvartana. Læknar geta pantað fleiri en eitt próf frá sjúklingum sínum til að greina langvinna lungnateppu. Innan þessara prófa; er gerð blóðtalning, lungnamyndataka, blóðgasákvörðun í blóði, lífefnafræði, öndunarpróf og sneiðmyndatöku ef læknir telur nauðsynlegt.

Lungnastarfsemipróf Það er eitt af prófunum sem notuð eru til að staðfesta greiningu á langvinna lungnateppu. Það er afar mikilvægt við að greina langvinna lungnateppu og aðgreina mismunandi lungnasjúkdóma með því að ákvarða öndunarrúmmál og loftöndunarhraða sjúklinga með langvarandi mæði, hrákakvilla, hósta og sögu um reykingar.

Röntgenmyndir og blóðprufur eru almennt notaðar við grun um lungnasýkingu. Blóðgas í slagæðum er framkvæmt til að ákvarða magn og tegundir ófullnægjandi í öndunarbilunarvandamálum.

Hvernig hafa Coah áhrif á lungun?

Loft streymir niður loftpípuna og fer til lungna í gegnum tvö stór rör. Inni í lungum eru þessar berkjur skipt í mörg lítil rör eins og greinar af tré. Loftpokar hafa þunna veggi fyllta með örsmáum æðum. Súrefni úr innöndunarlofti fer í gegnum þessar æðar og fer í blóðrásina. Að auki losnar einnig koltvísýringur, sem er úrgangsefni efnaskipta.

Lungun nýta náttúrulegan sveigjanleika berkjuröranna og loftsekkanna til að reka loft úr líkamanum. Langvinn lungnateppa veldur því að lungun missir mýkt og stækkar of mikið. Þetta veldur því að eitthvað loft situr eftir í lungum meðan á útöndun stendur.

Sígarettureykur og önnur ertandi efni

Hjá meirihluta fólks með langvinna lungnateppu er skaðinn sem veldur langvinnri lungnateppu orsakast af langvarandi notkun sígarettureykinga. Hins vegar, auk erfðafræðilegrar tilhneigingar til sjúkdómsins, eru ýmsir þættir sem gegna hlutverki í þróun langvinna lungnateppu. Ekki fá allir reykingamenn langvinna lungnateppu.

Önnur ertandi efni eins og óbeinar reykingar, vindlareyk, útsetning fyrir ryki eða reyk á vinnustað og loftmengun valda einnig langvinnri lungnateppu.

Hvaða þættir auka hættuna á langvinna lungnateppu?

Áhættuþættir langvinnrar lungnateppu Það er:

erfðafræðilega

Sjaldgæfur erfðasjúkdómurinn alfa 1 andtrypsín skortur getur valdið sumum sjúkdómum langvinna lungnateppu. Aðrir erfðafræðilegir þættir valda því oft að sumir reykingamenn verða næmir fyrir sjúkdómnum.

Útsetning fyrir tóbaksreyk

Einn mikilvægasti áhættuþátturinn fyrir langvinna lungnateppu er langvarandi útsetning fyrir tóbaksreyk. Því fleiri sígarettur sem reyktar eru, því hærra er áhættustigið. Þeir sem reykja vindla og pípur og fólk sem reykir mikið eru einnig í hættu.

Útsetning fyrir reyk frá brennandi eldsneyti

Í þróunarlöndum er mikil hætta á að fá langvinna lungnateppu í útsetningu fyrir gufum frá brennandi eldsneyti til eldunar eða hitunar í illa loftræstum heimilum.

Einstaklingar með astma

Astmi, sem er langvinnur bólgusjúkdómur í öndunarvegi, er meðal áhættuþátta fyrir þróun langvinna lungnateppu. Sambland astma og reykinga veldur mun meiri hættu á langvinna lungnateppu.

Vinnufræðileg útsetning fyrir ryki og efnum

Langvarandi útsetning fyrir efnagufum, ryki og gufum á vinnustað getur valdið ertingarvandamálum í lungum.

Hvenær ættir þú að fara til læknis?

Ef einkenni lagast ekki við meðferð, versna eða ef vart verður við mismunandi merki um sýkingu eins og hráka eða hita er nauðsynlegt að leita til læknis. Einnig er nauðsynlegt að leita til læknis ef öndunar finnst, alvarlegur bláleiki á vörum eða naglabeð, hraður hjartsláttur eða erfiðleikar við einbeitingu.

Hvað gerist ef langvinna lungnateppu er ekki meðhöndluð?

Ef langvinna lungnateppu er ekki meðhöndluð getur það valdið nokkrum fylgikvillum.

·         Sú staðreynd að sjúklingar eiga í erfiðleikum með öndun getur komið í veg fyrir að þeir stundi athafnir sem þeir hafa gaman af. Að takast á við alvarlega sjúkdóma getur leitt til þróunar þunglyndis hjá sjúklingum.

·         Langvinn lungnateppu getur valdið vandamálum með háum blóðþrýstingi í slagæðum sem koma blóði til lungna.

·         Hjá einstaklingum með langvinna lungnateppu lungnakrabbamein þróunaráhætta er miklu meiri.

·         Af ástæðum sem ekki eru að fullu þekktar getur langvinn lungnateppu valdið fjölda hjartasjúkdóma, þar á meðal hjartaáfalli.

·         Fólk með langvinna lungnateppu er í meiri hættu á að fá flensu, kvef og lungnabólgu. Öll öndunarfærasýking er ástand sem gerir það erfitt að anda. Að auki geta verið tilvik um frekari skemmdir á lungnavef.

Hver eru stig langvinnrar lungnateppu?

Það fer eftir alvarleika einkenna langvinna lungnateppu, það eru 4 mismunandi stig langvinnrar lungnateppu: væg, miðlungsmikil, alvarleg og mjög alvarleg.

Væg langvinna lungnateppu

Mæðivandamál koma fram í mikilli vinnu eða við aðstæður þar sem nauðsynlegt er að beita áreynslu eins og að ganga upp stiga og bera byrðar. Þetta stig er þekkt sem upphafsstig sjúkdómsins.

Miðlungs Koah

miðlungs lungnateppu Það truflar ekki svefn þeirra á nóttunni, en það veldur þróun mæðivandamála við einföld dagleg verkefni.

alvarleg lungnateppu

Það er stigið þar sem kvörtun um mæði truflar jafnvel nætursvefninn og þreytuvandamál vegna öndunarerfiðleika gera það að verkum að erfitt er að sinna jafnvel daglegu starfi.

Mjög alvarlegt Coah

mjög þungur coah Það er mjög erfitt að anda á þessu stigi. Einstaklingar eiga í vandræðum með að ganga jafnvel inni í húsinu. Vegna vanhæfni til að flytja nægilegt súrefni til vefjanna myndast sjúkdómsástand í ýmsum líffærum. Hjartabilunarvandamál geta komið fram vegna versnandi lungnasjúkdóma. Í slíkum tilfellum geta sjúklingar ekki haldið lífi sínu án súrefnisstuðnings.

Hver eru lokastigseinkenni langvinna lungnateppu?

Lokastig langvinnrar lungnateppu Einkennin sem sjást í þessu ástandi eru mun alvarlegri og alvarlegri en á öðrum stigum. Þetta er vegna þess að nokkur viðbótareinkenni koma fram vegna alvarlegrar lækkunar á súrefnismagni í líkamanum. Einkenni auk vandamála eins og hósta og mæði á síðasta stigi langvinna lungnateppu;

·         alvarlegur höfuðverkur

·         Hjartsláttarónot

·         Bjúgvandamál í fótum

·         Áberandi hálsæðar

·         Hristingur og dofi í höndum

·         Bólga í kvið

·         Missir kynhvöt

·         slimming

·         Hægðatregðavandamál

·         Gleymska

·         Pirringur

·         Vandamál með marbletti á vörum, tungu og fingurgómum

·         Svefnleysi

·         svitamyndun

Á síðasta stigi langvinna lungnateppu geta einhverjir fylgisjúkdómar komið fram. Sjúkdómar sem komu upp á síðasta stigi;

·         Lungna krabbamein

·         Hár blóðþrýstingur og kólesteról

·         útfall

·         hjarta- og æðasjúkdóma

·         blóðleysi

·         Kæfisvefn

·         kvíði

·         sykursýki

·         þunglyndi

·         Bein- og vöðvarýrnunarvandamál

COPD Meðferð

COPD meðferð Það er forvitnilegt viðfangsefni. Lungnavandamálin sem tengjast langvinna lungnateppu eru ekki læknanleg eða afturkræf þegar þau koma fram. Hins vegar geta meðferðir hjálpað til við að draga úr einkennum sjúkdómsins. Það hjálpar til við að útrýma fylgikvillum sem tengjast sjúkdómnum eða hægja á ört versnandi sjúkdómsvandamálum.

Ómeðhöndlaðir verða sjúklingar með langvinna lungnateppu ófær um að sinna daglegum athöfnum sínum eftir því sem sjúkdómurinn þróast. Eftir smá stund verða þau alveg rúmföst. Það er mikilvægt fyrir fólk sem greinist með langvinna lungnateppu að hætta að reykja á stuttum tíma ef það reykir. Að hætta að reykja kemur í veg fyrir aukningu á lungnaskemmdum og gerir fólki kleift að anda mun þægilegri.

Það eru 4 mismunandi stig langvinnrar lungnateppu. Þessi stig eru væg, miðlungsmikil, alvarleg og alvarleg. Meðferðaraðferðir eru mismunandi eftir stigi langvinna lungnateppu sjúkdómsins og aðstæðum fólks. Lyfjanotkun felur í sér lyf sem gefin eru með úða og sérstökum vélum.

Eitt mikilvægasta atriðið í meðhöndlun á langvinna lungnateppu er að koma í veg fyrir versnun langvinna lungnateppu og að meðhöndla þær ef þær koma fram. Versnun langvinnrar lungnateppu er köst sem koma aðallega fram með lungnasýkingum og koma fram í skyndilegri versnun á ástandi fólks með langvinna lungnateppu. Sjúklingar verða viðkvæmir fyrir lungnasýkingum vegna rýrnunar á lungnabyggingu.

Það er afar hættulegt fyrir sjúklinga með þegar takmarkaða lungnastarfsemi að vera með lungnasýkingar. Við meðhöndlun þessara sjúkdóma, auk lyfja sem gefin eru við langvinna lungnateppu, er einnig hafin mismunandi lyfjameðferð til að vinna bug á ástandinu. Til að koma í veg fyrir versnun er afar mikilvægt að framkvæma fyrirbyggjandi aðgerðir eins og bólusetningu, ef mælt er með því af læknum.

Hvað er lungnaendurhæfingarmeðferð?

Fólk með miðlungsmikla og alvarlega langvinna lungnateppu vill ekki fara út úr húsi vegna mæði. Þetta veldur því að vöðvar sjúklinganna veikjast. Fyrir einstaklinga með miðlungs til alvarlega langvinna lungnateppu lungnaendurhæfingarmeðferð mælt með. Með þessari aðferð er tryggt að öndun sjúklinga sé stjórnað og að vöðvar fólksins styrkist með einföldum hreyfingum.

Hvað er gott fyrir langvinna lungnateppu?

Sumar ráðstafanir sem sjúklingar með langvinna lungnateppu þurfa að grípa til stuðla að meðferðarferlinu. Með þessum aðgerðum er komið í veg fyrir framgang sjúkdóma og hægt er að auka lífsgæði sjúklinganna. Varúðarráðstafanirnar sem sjúklingar með langvinna lungnateppu geta gripið til eru eftirfarandi;

·         Borða lítið og oft.

·         Nauðsynlegt er að halda sig frá umhverfi þar sem loftmengun er mikil.

·         Forðast skal reykingar og reykríkt umhverfi.

·         Gæta skal þess að neyta mikils vökva.

·         Til að koma í veg fyrir að matur berist í barkann ættu sjúklingar að borða sitjandi.

·         Sjúklingar ættu að forðast áfengis- og sígarettunotkun.

·         Það er afar mikilvægt að huga að neyslu mikils vökva.

·         Í mataræði ætti að neyta aðallega vatnsríkrar fæðu. Fastar og þungar máltíðir geta valdið mæði.

·         Það er mikilvægt fyrir sjúklinga að vinna með því að taka hlé.

·         Taktu stigann á meðan þú hvílir þig og ef það er lyfta skaltu nota lyftu.

·         Forðast skal nána snertingu við annað fólk til að forðast smitsjúkdóma.

·         Forðast ber að nota fatnað sem kemur í veg fyrir öndun.

·         Offituvandamál leiða til alvarlegra langvinna lungnateppu. Af þessum sökum er afar mikilvægt fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu að ná kjörþyngd sinni.

·         Á tímabilum með alvarlegri mæði ætti að huga að öndunaræfingum.

·         Forðast skal neyslu matvæla og drykkja sem valda gasi og meltingartruflunum.

Skurðaðgerð í meðferð við langvinna lungnateppu

Skurðaðgerð er valkostur fyrir notendur með alvarlega lungnaþembu sem lagast ekki með lyfjum einum saman. Skurðaðgerðir eru ma:

bulectomy

Ef veggir loftsekkanna eyðileggjast myndast stór loftrými í lungum. Þessar kúlur geta orðið of stórar og valdið öndunarerfiðleikum. bulectomy Læknar hjálpa til við að bæta loftflæði. Í þessu skyni eru kúlur fjarlægðar úr lungum.

Lungnaígræðsla

Lungnaígræðsla er valkostur fyrir fólk sem uppfyllir ákveðin skilyrði. Ígræðsla bætir getu þeirra til að anda og vera virkur. Hins vegar er þetta forrit sem fylgir verulegri áhættu eins og höfnun líffæra. Það getur verið nauðsynlegt að taka ævilangt ónæmisbælandi lyf.

Minnkun á rúmmáli lungna

Minnkun á rúmmáli lungna Í skurðaðgerð fjarlægja skurðlæknar litla skemmda hluta úr efri lungum. Þetta skapar auka rými í brjóstholinu. Þannig stækkar hinn heilbrigði lungnavefur sem eftir er, sem gerir þindinni kleift að vinna á skilvirkari hátt. Fyrir sumt fólk mun þessi aðgerð bæta lífsgæði þeirra. Það hjálpar einnig að lengja lifun. Með því að setja litla og einátta endobronchial loku í lungun er hægt að draga úr skaddasta blaðinu. Þannig fæst mun meira pláss fyrir stækkun og starfsemi heilbrigðra hluta lungnanna.

Er hægt að koma í veg fyrir langvinna lungnateppu?

Ólíkt sumum sjúkdómum hefur langvinna lungnateppu skýra orsök. Þess vegna eru til aðferðir til að koma í veg fyrir sjúkdóminn og hægja á framgangi hans. Flest tilfelli tengjast reykingum beint. Af þessum sökum ætti fólk ekki að reykja til að koma í veg fyrir langvinna lungnateppu.

Útsetning fyrir efnagufum og ryki í starfi er annar áhættuþáttur fyrir langvinna lungnateppu. Ef unnið er með slík lungnaertandi efni skal gæta þess að nota öndunarhlífar. Það ætti að hætta að reykja til að draga úr hættu á hjartasjúkdómum og lungnakrabbameini. Árleg inflúensubólusetning og bólusetning gegn pneumókokkalungnabólgu er nauðsynleg til að draga úr eða koma í veg fyrir hættuna á að fá sýkingar.

Langvinn lungnateppumeðferð í Tyrklandi

Tyrkland er nokkuð farsælt hvað varðar meðferð á langvinnri lungnateppu. Viðráðanlegt verð á meðferðum veldur því að sjúklingar erlendis frá vilja fá meðferð hér. Í Tyrklandi eru lungnateppumeðferðir framkvæmdar á vel útbúnum sjúkrahúsum af læknum sem eru sérfræðingar á sínu sviði. Sjúklingar geta fengið bæði frí og meðferð í Tyrklandi. COPD meðferð í Tyrklandi Þú getur haft samband við okkur til að fá nánari upplýsingar.

Skildu eftir athugasemd

Ókeypis ráðgjöf