Er Türkiye öruggt fyrir magahjáveitu?

Er Türkiye öruggt fyrir magahjáveitu?

Lítil magahjáveita er ein algengasta aðferðin í offitumeðferðum í dag. Með mini magahjáveituaðferðinni er mögulegt fyrir fólk að léttast á stýrðan hátt. Þar sem það er aðferð til að léttast á miklum hraða, vekur það athygli með því að hjálpa til við að koma í veg fyrir sjúkdóma sem geta komið fram.

Endurheimtunartími lítill magahjáveituaðferðarinnar fer fram á stuttum tíma. Það vekur athygli þar sem þetta er mjög árangursrík aðferð við meðferð á vandamálum eins og sykursýki af tegund 2. Þetta forrit vekur athygli þar sem það er valkostur við skurðaðgerð á erma maganám. Með þessu ferli minnkar rúmmál magans og það hjálpar einstaklingum að upplifa seddutilfinningu. Þannig geta sjúklingar léttast á þægilegan og stjórnaðan hátt með því að neyta örfárrar fæðu.

Meðan á notkun stendur eru lítil tæki notuð til að stýra vinnubúnaði þarmanna sem og slöngunni sem myndast í maganum. Þannig minnkar einnig upptaka næringarefna. Í aðgerðum sem gerðar eru á tveggja metra svæði þörmanna eru ferlarnir veittir með því að gera frásogsvefina óvirka. Þannig mun orkumagnið sem blandað er í blóðið líka minnka og því er þyngdartap mun auðveldara.

lítill maga framhjá Með meðferðinni verður flestum matnum sem fólk borðar hent beint út án þess að blandast blóðinu. Á þriðja stigi þessarar umsóknar er meðferð með hormónastjórnun framkvæmd. Þar sem örvun magans er í lágmarki mun fólk finna fyrir miklu minna hungri. Þannig að þar sem einstaklingar halda alltaf að þeir séu saddir, minnkar magn matar sem þeir taka.

Kostir og gallar lítillar magahjáveituforrita

Eins og í öllum skurðaðgerðum geta óvænt áhrif komið fram hjá fólki. Ef vökvinn sem losnar úr lifur kemst í snertingu við magann geta óæskilegar aðstæður eins og eyðilegging magans komið upp. Þó að það sé mjög ólíklegt í sturtu, getur bakflæði komið fram eftir þessa notkun.

Í þeim tilvikum þar sem þeir sem fara í litla magahjáveituaðgerð fara ekki eftir ráðleggingum lækna geta komið upp vandamál eins og of mikið þyngdartap eða hröð þyngdaraukning. Fyrir utan þetta geta sumir sjúkdómar komið fram hjá fólki eftir aðgerðina.

Þrátt fyrir að þessi forrit hafi ókosti, er lítill magahjáveita oft ákjósanlegt forrit í dag vegna þess að það hefur marga kosti. Með hliðsjón af ávinningi þeirra vekja þessar umsóknir athygli með afar áhrifaríkum eðli sínu. Í kjölfar umsóknarinnar er afar mikilvægt fyrir sjúklinga að fylgja næringaráætlun sinni. Um tveimur vikum eftir aðgerð getur fólk auðveldlega byrjað á léttum æfingum. Fyrir utan þetta er afar mikilvægt að forðast neyslu á feitum og sykruðum matvælum sem valda sjúkdómum og krefjast skurðaðgerðar. Þannig fer ferlið við að léttast nokkuð hratt fram.

Hver er hentugur fyrir litla magahjáveituaðgerð?

Þeir sem eru að íhuga að fara í þessa aðgerð gera ýmsar rannsóknir á því hverjir geta farið í smá magahjáveitu. Viðmiðin sem krafist er fyrir tækni í bariatric skurðaðgerð eru nauðsynleg fyrir þessar umsóknir. Nauðsynlegt er að athuga líkamsþyngdarstuðul fólksins, hvort um kviðslit sé að ræða, efnaskiptatruflanir, bakflæðisvandamál og heilsufar smágirnis. Með því að stjórna slíkum aðstæðum er það ákveðið af sérfræðilæknum hvort fólk henti sjúklingum eða ekki.

Það eru ýmis atriði sem ætti að hafa í huga hjá fólki áður en lítið magahjáveitu er farið. Ein þeirra er hvort fólk sé með efnaskiptavandamál. Ef fólk er með slíka sjúkdóma ætti að hafa stjórn á alvarleika þessara sjúkdóma. Einstaklingar eru líklegri til að hafa vandamál eins og langt gengið efnaskiptaheilkenni eða sykursýki af tegund 2.

Hæð, aldur og þyngdarhlutfall sjúklinga er mjög mikilvægt atriði hvað varðar þessa aðgerð. Lítil magahjáveituaðgerð er auðvelt að beita á ýmsa aldurshópa, allt frá unglingum yngri en 18 ára til fullorðinna. Það er hægt að ná bestum árangri hjá fólki sem er í sjúklega offitu eða offitu hópnum og hefur líkamsþyngdarstuðul yfir 35.

Hvernig er lítill magahjáveituforrit gerður?

Það er miklu hollara fyrir fólk með þyngdarvandamál að léttast undir eftirliti læknis. Það er ákaflega langt og erfitt ferli fyrir einstaklinga með offitu að fara eftir mataræðisáætlunum sem læknirinn gefur og léttast með æfingum. Það er mögulegt fyrir sjúklinga með offitu að léttast með magaskerðingaraðgerð sem kallast mini magahjáveitu til að takast á við þessi vandamál.

Það eru margvísleg vandamál sem sjúklingar með offituvandamál standa frammi fyrir í daglegu lífi. Nokkrar þeirra eru eftirfarandi;

• Fólk með offitu getur orðið fyrir grín að fólkinu í kringum það. Slíkar aðstæður valda því að einstaklingar upplifa einhver sálræn vandamál. Þetta veldur því að fólk einangrar sig. Það má sjá að fólk upplifir óæskileg vandamál eins og þunglyndi.

• Þar sem þetta fólk getur ekki hreyft sig frjálst gæti það þurft hjálp frá ættingjum sínum, jafnvel á meðan það uppfyllir salernisþarfir.

• Fólk með offitu getur ekki hreyft sig þægilega eins og heilbrigðir einstaklingar í kringum sig. Þreytavandamál koma mjög fljótt. Fyrir utan þetta getur komið fyrir óæskilegum vandamálum eins og sársauka í öllum líkamanum.

Einstaklingar sem lenda í slíkum vandamálum byrja ekki að njóta lífsins eftir smá stund. Þetta ástand veldur því að einstaklingar versna. Fyrir utan þetta getur fólk komið inn á tímabil þar sem því er ekki sama um heilsuna. Til að koma í veg fyrir slíkar aðstæður, ef einstaklingar geta ekki grennst með mataræði og æfingum, ættu þeir að gangast undir litla magahjáveituaðgerð. Þökk sé þessari aðgerð er það mögulegt fyrir einstaklinga að léttast miklu auðveldara. Þannig getur fólk lifað miklu heilbrigðara lífi.

200 cm hluti smáþarmanna er frátekinn fyrir matinn sem fólk borðar. Þessi hluti, sem er geymdur sérstaklega í smáþörmunum, inniheldur gall og aðra vökva sem veita meltingu og frásog. Með þessum hluta er lítill magahjáveitu beitt með því að breyta staðsetningu úttakshluta magans.

Lítil magahjáveita er framkvæmd á algjörlega lokaðan hátt. Á meðan rúmmál magans er minnkað er frásogsvirkni hluta smáþarma hindrað. Þetta forrit vekur athygli þar sem það er miklu auðveldara en aðrar offituskurðaðgerðir. Lítil magahjáveita er framkvæmd hraðar en aðrar aðferðir við bariatric skurðaðgerðir. Batatími eftir aðgerð er mjög auðveldur.

Lítil magahjáveituaðgerð er gerð á styttri tíma og er ódýrari. Það hefur mikla stjórn á sjúkdómum eins og háþrýstingi, sykursýki af tegund 2 og blóðfituhækkun. Til viðbótar við árangursríkan árangur er það oft notað í dag vegna þess að það er fljótleg og auðveld aðferð.

Lítil magahjáveituaðferð

Lítil magahjáveitumeðferð er ákjósanleg notkun vegna þess að hún dregur úr magamagni og kemur í veg fyrir upptöku næringarefna.

• Í fyrsta lagi eru gerðir 1-5 um það bil 6 cm skurðir á kviðinn og aðgerðin hafin. Í gegnum þessa skurði er tækjum sem kallast trocars sett inn í kviðinn.

• Hljóðfærin sem þarf fyrir aðgerðina eru sett í kviðinn með myndavél frá inngangshlutunum sem fæst með trocars. Í þessu tilliti ættu myndavélin og skurðaðgerðartækin sem notuð eru við aðgerðina að vera þunn og löng þannig að þau geti farið í gegnum tækin sem kallast trocars sem eru sett í kviðinn.

• Lítið magaslöngu er búið til við inngang magans og þessi hluti er aðskilinn frá restinni af maganum. Eftir þessa umsókn er raunverulegur magi sem fólk mun nota nýi magahlutinn í formi lítillar slöngu.

• Hinn stóri hlutinn sem er aðskilinn frá maganum verður eftir í kviðnum og framleiðir seytingu þess. Koma skal á tengingu á milli smámaga og smágirnis sem myndast við aðgerðina og er notað í síðari ferlum. Þannig er möguleiki á að matur fari út í þörmum. Þetta forrit er seinni hluti lítillar magahjáveituaðgerða.

• Auk tengingar milli smámaga og smáþarma sem myndast við aðgerðina er 2 metra kaflanum í upphafshluta smágirnis sleppt. Tengingarferlið við magann er veitt frá svæði nálægt miðjum smáþörmum.

Hvernig á að léttast með lítilli magahjáveitu?

Þökk sé lítilli magahjáveituaðgerð getur fólk losað sig við um helming af umframþyngd sinni innan tveggja ára. Þyngdartapið sem næst með þessari aðgerð á sér stað með þremur mismunandi áhrifum. Þessi áhrif;

• Með lítilli magahjáveitunotkun minnkar magarúmmál fólks. Með minnkandi magamagni minnkar líka magn matar sem fólk neytir.

• Með þessari aðgerð eru um 200 cm frá upphafi smáþarma frátekin fyrir fæðugöngur. Aðskilinn hluti smáþarmanna hefur það hlutverk að bera gall og aðra vökva sem veita meltingu og frásog. Næringarefnin sem fara í gegnum smámagann sem myndast eftir smá magahjáveituaðgerðina eru flutt til miðhluta smáþarma. Þökk sé þeirri staðreynd að matur fer ekki í gegnum 200 cm svæðið í upphafshluta smáþarma, verður umfram kaloríum hent án þess að frásogast. Þannig er hægt að viðhalda umtalsverðu þyngdartapi sem og að viðhalda náðu þyngdartapi.

• Með lítilli magahjáveitumeðferð er stór hluti magans frátekinn fyrir ónotaðan notkun. Með því að tryggja að matur fari ekki í gegnum þennan hluta magans er mögulegt að þessi hluti tapi hægt og rólega virkni sinni. Að þessu leyti minnkar magn hungurhormóns sem seytist úr líkamanum einnig. Af þessum sökum er mettunartilfinningin mun virkari og mun hafa áhrif í langan tíma á eftir.

Hver er áhættan af lítilli magahjáveitunotkun?

Áhættan af lítilli magahjáveituaðgerð er fyrir hendi eins og með allar skurðaðgerðir. Eftir smá magahjáveituaðgerð verður megnið að mestu óvirkt. Hins vegar er ekki hægt að fjarlægja þennan hluta úr líkamanum. Ekki er hægt að skera úr neinu líffæri meðan á aðgerðinni stendur. Skurður magi helst aðgerðalaus í kviðnum. Að þessu leyti er hægt að fara aftur í upprunalegt ástand eftir smá magahjáveitu.

Áhættan af lítilli magahjáveitunotkun er sem hér segir;

• Til að forðast undirboðsheilkenni ætti fólk að halda sig frá kolvetnamat eftir aðgerð.

• Til að draga úr hættu á gallbakflæði ætti sá hluti þarma sem framleiðir gall að vera tengdur ofan frá og niður. Þannig er tryggt að flæði galls haldi áfram inn í smágirnið án þess að fara í gegnum magann.

• Magasár er sjaldgæf hætta. Eftir litla magahjáveituaðgerð ætti að fylgja fólki oft eftir með speglun.

Hefðbundin áhætta eftir smá magahjáveitunotkun;

• Ígerð eða sárasýkingarvandamál

• Beinuppsogsvandamál

• Kynþrengsli eða lekavandamál

• Að upplifa ófullnægjandi eða óhófleg þyngdartap vandamál

• Vandamál við steinmyndun í gallblöðru eða gallgöngum

• Uppköst og ógleði vandamál

• Niðurgangsvandamál vegna styttingar á fjarlægð í þörmum

• Tilvik vítamín- og steinefnaskorts hjá fólki vegna skerts frásogs í smáþörmum

Eftir Mini Magahjáveitu

Lengd sjúkrahúsvistar fólks eftir smá magahjáveitu er um 3-4 dagar. Sjúklingar eru venjulega vistaðir á gjörgæslu í 1-2 daga.

• Einum degi eftir smá magahjáveitu eru sjúklingar virkjaðir.

• Leggja má í magann í 2-3 daga.

• Það er ekki mögulegt fyrir fólk að borða fyrstu 2 dagana. Ef engin hætta er á leka geta sjúklingar byrjað að neyta vatnsríkrar fæðu eftir 3. dag. Síðan er hægt að skipta yfir í mauk eða mjúkan mat.

• Eftir aðgerðina má setja slöngu frá nefi sjúklinga niður í maga í 2-3 daga til að tæma magainnihaldið.

• Mikilvægt er að vera í sérstökum sokkum fyrir fætur og fætur til að koma í veg fyrir myndun blóðtappa.

• Við verkjavandamálum er létt á sjúklingum með því að gefa verkjalyf í gegnum æðaaðgang.

Hversu margar klukkustundir er lítill magahjáveituaðgerð framkvæmd?

Lítil magahjáveituaðgerð er framkvæmd á um það bil 1,5 klst. Hins vegar hafa sjúklingar langan meðferðarfasa fyrir aðgerð. Eftir að nauðsynlegar athuganir og prófanir hafa verið gerðar, ef blóðgildi og gögn sjúklinga eru viðeigandi, er aðgerðin framkvæmd. Lítil magahjáveituaðgerð er alltaf lokuð aðgerð. Af þessum sökum er aðgerðin gerð með litlum skurðum.

Þar sem það er lokað skurðaðgerð er engin þörf á að sauma. Þannig vekur það athygli með mjög stuttum batatíma sínum eftir aðgerðina. Eftir aðgerðina ætti að vista sjúklinga á sjúkrahúsi um stund til að átta sig á því hvort lekaástand sé í sjúklingunum. Ef það er ekkert vandamál hjá fólki sem byrjar að borða með vökva og mauki, í sömu röð, þá er hægt að útskrifa það.

Hverjir eru kostir lítillar magahjáveituaðgerða?

Lítil magahjáveita er oft ákjósanleg í bariatric skurðaðgerðum vegna margra kosta þess.

• Lítil magahjáveituforrit vekja athygli þar sem þau eru afturkræf. Með öðrum orðum, ólíkt erma-maganámsaðgerð, eru óafturkræfar formbreytingar ekki gerðar í maga fólks.

• Auk þess að öðlast heilsu líður sjúklingum vel sálfræðilega og öðlast sjálfstraust. Þess vegna er hægt að aðlaga fólk að samfélaginu að nýju.

• Auk þess að loka matarlystinni minnkar frásog fæðu hjá sjúklingum. Þannig á sér stað þyngdartap á stjórnaðan og varanlegan hátt.

• Það er mjög sjaldgæft að fólk nái aftur þeirri þyngd sem það léttist.

• Það hjálpar til við að meðhöndla sykursýki af tegund 2 og svipaða sjúkdóma.

• Tíðni fylgikvilla eftir aðgerð er afar lág.

Hverjir eru ókostir lítilla magahjáveituforrita?

Eins og allar skurðaðgerðir hefur lítill magahjáveitu nokkra ókosti. Þar sem fólk fær svæfingu í litlum magahjáveituumsóknum geta verið einhverjar hættur sem tengjast þessu.

Stærsta áhættan sem hægt er að upplifa eftir smá magahjáveituaðgerð eru leki og blæðingarvandamál. Þessum aðstæðum verður útrýmt með því að halda sjúklingunum í skefjum og gangast undir ýmsar prófanir.

Lítil magahjáveituforrit veitir heilbrigt og stjórnað þyngdartapi, auk nokkurra ókosta. Þessar;

• Mikilvægt er að fólk fari reglulega í rannsóknir og sé fylgt eftir vel eftir aðgerð.

• Í samanburði við aðrar skurðaðgerðir er þetta mun flóknari aðgerð og þar sem um langa aðgerð er að ræða er hættan á fylgikvillum mjög mikil.

Verð á lítilli magahjáveituaðgerð í Tyrklandi

Tyrkland er meðal þróaðra landa bæði hvað varðar ferðaþjónustu og heilsu. Skurðaðgerðirnar sem gerðar eru hér á landi henta mjög vel þeim sem koma erlendis frá vegna hás gengis. Þú getur haft samband við fyrirtækið okkar til að fá upplýsingar um verð á litlu magahjáveitu, sérfræðilækna og útbúnar heilsugæslustöðvar í Tyrklandi.

 

Skildu eftir athugasemd

Ókeypis ráðgjöf